Mühendislik

ENDAZE'nin bilimsel uzmanlığı, sonlu elemanlar analizi (FEA), hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD), gemi hareketi ve denizcilik çalışmaları, direnç ve sevk analizi, hidrostatik ve kararlılık hesaplamalarını içerir. Müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, bu hizmetleri tasarım sürecinin ayrılmaz unsurları veya bağımsız çalışmalar olarak sağlayabiliriz.

SONLU ELEMANLAR ANALİZİ (FEA)

 • Statik analiz

 • Dinamik analiz (serbest ve zorlanmış titreşimler)

 • Yapısal kararlılık analizi (burkulma)

 • Stres konsantrasyonları ve yağ analizi

 • Enine dayanım

 • Isı analizi

HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (CFD)

 • Laminer akışta CFD hesaplamaları

 • Gövde formu optimizasyonu

 • Yüzen gemiler için sayısal simülasyon

 • Türbülans akışta CFD hesaplamaları

 • Pervane tasarımı için sayısal simülasyon

 • Dalga paterni analizi